Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie


Szkolenie personelu medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia uzależnienia od nikotyny

Zaloguj się

lub
Zarejestruj się

O programie

Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu diagnostyki oraz leczenia zespołu uzależnienia nikotyny. Szkolenia realizowane są w ramach Projektu pn. „Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym”. Program prowadzony jest przez Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
Celem projektu jest edukacja przedstawicieli personelu medycznego, w zakresie diagnostyki i leczenia uzależnienia od nikotyny. W ramach projektu zainteresowani będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu składającym się z części wykładowej i warsztatowej.
Jak zapisać się na szkolenie?
Zarejestruj się

Zacznij od utworzenia konta uczestnika.
Przejdź do rejestracji

Zapisz się na szkolenie

Po utworzeniu konta zaloguj się, wybierz dogodny termin i zapisz się na szkolenie.

Po szkoleniu

Otrzymasz certyfikat, 10 punktów edukacyjnych oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.

Zakres tematyczny

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:

 • zalecenia profilaktyki pierwotnej nowotworów,
 • charakterystyka i diagnostyka zespołu uzależnienia od nikotyny,
 • model teoretyczny procesu zaprzestania palenia i jego implikacje praktyczne,
 • leczenie farmakologiczne i wsparcie behawioralne pacjenta,
 • praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in.: chorym przewlekle)
 • prowadzenie minimalnej interwencji,
 • przeciwdziałanie nawrotom.

Dla kogo?

Nasze szkolenia kierowane są do:

 • lekarz POZ
 • lekarz specjalista
 • lekarz dentysta
 • psycholog
 • farmaceuta
 • pracownik NGO
 • pielęgniarka POZ
 • położna

Korzyści

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu ZUT
Certyfikat

Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności prowadzenia leczenia ZUT pozwala na zawieranie kontraktu z NFZ na leczenie uzależnienia od tytoniu w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) (Dz. U. poz 1505 z późn. zm.).

+10 punktów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy otrzymują 10 punktów edukacyjnych.

Zwrot kosztów

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest więcej niż 50 km od miejsca szkolenia przewidziana jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu.

Harmonogram szkoleń

Wybierz odpowiedni termin i zapisz się na szkolenie
Termin Miejsce
29-02-2024 - 01-03-2024 POLSKA - ONLINE
Szkolenie ONLINE
Wyświetl informacje
20-03-2024 - 21-03-2024 POLSKA - ONLINE
Szkolenie ONLINE
Wyświetl informacje
08-04-2024 - 09-04-2024 POLSKA - ONLINE
Szkolenie ONLINE
Wyświetl informacje
Szkolenia on-line

FAQ

Najcześciej zadawane pytania
Szkolenia kierowane są do lekarzy i pielęgniarek oraz innych pracowników służby zdrowia oraz farmaceutów. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które:
 • posiadają tytuł zawodowy lekarza / pielęgniarki / położnej lub posiadają wyższe wykształcenie na kierunku psychologia lub certyfikat psychoterapeuty,
 • są studentami (lub absolwentami) jednego z następujących kierunków:
  • lekarski,
  • pielęgniarstwo,
  • położnictwo,
  • psychologia,
  • zdrowie publiczne,
  • pedagogika,
  • higiena stomatologiczna,
  • fizjoterapia,
  • pomoc socjalna,
  • dietetyka,
  • resocjalizacja lub innego kierunku związanego z naukami o zdrowiu
Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat.
Uczestnik nie ponosi kosztów szkolenia. Dodatkowo zgodnie z regulaminem gdy miejsce szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika, a odległość ta wynosi powyżej 50 km. uczestnikowi przysługuje prawo ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie miejsca noclegowego. Zwrotowi nie będą podlegały koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdów oraz noclegów znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.
Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych (w tym część wykładowa -6 godzin; oraz część warsztatowa - 4 godziny). Większość szkoleń realizowana będzie jako szkolenia dwudniowe. W przypadku, gdy szkolenie jest organizowane jako wydarzenie towarzyszące konferencjom naukowym istnieje możliwość organizacji szkoleń jednodniowych (10 godzin).

Kontakt

Dane kontaktowe